Medlemmar

Ordningsregler på Kråkvilan

- Ingen avlastning och åkning får ske innan man har anmält sig till öppningsansvarig

- Motorcykel, elverk eller läckande fordon får inte ställas upp i depån utan miljömatta! Miljömatta finns att hyra/köpa

- I depån leder vi motorcykeln

- Ljudnivån från motorcykeln får ej överstig gällande krav

- Tvätt av motorcykel får endast ske med vatten på vår spolplatta. Tvätt- eller avfettningmedel får inte användas

- Sopor ska källsorteras i avsedda kärl, fråga gärna om du är osäker

- Spillolja och annat farligt avfall tas i första hand tillbaka av förare. I andra hand får farligt avfall lämnas på uppmärkt plats i miljöstationen som finns i vår depå

- Om oavsiktligt spill av bensin, olja eller dyligt sker i depån - kontakta öppningsansvarig

Prislista 

Bankgiro 473-8167
Swish 123 440 50 72
Medlemsavgift 2024
*Ungdom upp till  18 år 400 kr
Vuxen från 18 år 600 kr
Familj 800 kr

*För ungdom upp till 18 år krävs familjemedlemskap enl. reglemente.

Träningskort 2024

Stora träningskortet familj

(Endast för medlemmar ej tävlande för annan klubb)

I detta ingår: EMX-skolan, tränarledd träning, FYS-träning inomhus under VT och HT, träning på våra öppettider på Kråkvilan och Endurobanorna.

2 000 kr

Lilla träningskortet familj

(Endast för medlemmar ej tävlande för annan klubb)

I detta ingår: Träning på våra öppettider på Kråkvilan och Endurobanorna.

1 500 kr

Träningskort singel

(Endast för medlemmar ej tävlande för annan klubb)

I detta ingår: EMX-skolan, tränarledd träning, FYS-träning inomhus under VT och HT, träning på våra öppettider på Kråkvilan och Endurobanorna

1 500 kr

Engångsträning på mellanbanan, stora banan och Endurobanorna

(Lägst klubblicens krävs, läs mer på SVEMO´s hemsida eller lös Prova På endagslicens via SVEMO)

150 kr

Engångsträning på lilla banan

(För nybörjare)

120 kr

Anmälan och Betalning

Träningsavgift:
150 kr (Engångsavgift)

Kråkvilan

 • Anmälan och betalning sker i kiosken.
 • Kontant, swish eller bankgiro.

Händelö

 • Betalning via swish eller bankgiro

Häradsudden, "Tippen"

 • Betalning via swish eller bankgiro.

BETALA MED SWISH

 • Nummer : 1234405072
 • Meddelande: Licensnr, datum och bana
 • Händelö / Häradsudden / Enduro Kråkvilan
 • / Lilla Kråkvilan / Mellan Kråkvilan / Stora Kråkvilan

BETALA MED BANKGIRO

 • Nummer: 473-8167
 • Meddelande: Namn, Licensnr, datum och bana
 • Händelö / Häradsudden / Enduro Kråkvilan
 • / Lilla Kråkvilan / Mellan Kråkvilan / Stora Kråkvilan

Ha alltid med kvitto på betalning, licens och ev. medlems/träningskort.